PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST)
JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
Jalan Petani 19/1,Peti Surat 7012, Seksyen 19, 40900 Shah Alam, Selangor.
Telefon: 03-55438200  Faks: 03-55438399
Emel: pengambilan@ciast.gov.my   Web: www.ciast.gov.my

"MEMPERKASA PENGAJAR KEMAHIRAN MALAYSIA"


Surat Kami : CIAST 600-1/1(/)

Tarikh :29/07/2017

 

TAWARAN KEMASUKAN KE PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST) SESI CIAST

Sukacita dimaklumkan, saudara/saudari ditawarkan untuk mengikuti latihan di Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST), Jabatan Pembangunan Kemahiran bagi Sesi . Berikut adalah butiran tawaran ini :

NAMA                                    :       

NO KAD PENGENALAN     :       

KOD & NAMA KURSUS      :         -

TARIKH LAPOR DIRI           :       

MASA PENDAFTARAN       :       
TEMPAT LATIHAN               :       PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST),
                                                        JALAN PETANI 19/1, PETI SURAT 7012, SEKSYEN 19, 40900 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN.
TEMPOH LATIHAN              :         
                                                     
2.          Tawaran kursus dan tempat latihan adalah MUKTAMAD. Sebarang rayuan pertukaran kursus dan tempat latihan tidak akan dipertimbangkan.  Jabatan berhak untuk menarik balik tawaran ini bila-bila masa atau menyingkirkan calon pada satu-satu masa sepanjang tempoh latihan jika didapati kenyataan dan maklumat yang diberikan adalah palsu. Sila bawa kad pengenalan dan sijil asal SPM dan SKM atau DKM atau Borang Pendaftaran dan Pengeluaran Sijil JPK/P3(T1003) sekiranya belum memperolehi Sijil/Diploma serta salinan yang diakui sah sewaktu pendaftaran.
3.         Semasa melapor diri setiap calon hendaklah berpakaian formal, kemas dan berambut pendek serta bertali leher (bagi pelajar lelaki ) dan berpakaian formal serta sopan (bagi pelajar perempuan). Sekiranya calon gagal mematuhi etika berpakaian seperti yang ditetapkan, pihak CIAST berhak mengambil tindakan serta-merta. Semua calon yang telah melapor diri adalah tertakluk kepada peraturan-peraturan Institut.  
4.      Sekiranya saudara/i bersetuju menerima tawaran kemasukan, saudara/i hendaklah memuat turun borang-borang keperluan pendaftaran, mencetak dan melengkapkan borang-borang tersebut untuk tujuan pendaftaran menerusi laman web CIAST. Sebarang pertanyaan, sila hubungi Unit Pengurusan Pembangunan Pengajar Baru (UPPPB) di talian 03–55438225 / 8226 / 8295.
 

Sekian, terima kasih.


"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

'Pekerja Sihat, Produktiviti Meningkat'
 

Pengarah

Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
 
Nota: Surat ini adalah cetakan komputer. Tandatangan tidak diperlukan.