Notice: Undefined variable: noKP in /var/www/semakanpermohonan/surattawaranpermohonan.php on line 12 Notice: Undefined variable: noKP in /var/www/semakanpermohonan/surattawaranpermohonan.php on line 30 Notice: Undefined variable: noKP in /var/www/semakanpermohonan/surattawaranpermohonan.php on line 40 Notice: Undefined variable: noKP in /var/www/semakanpermohonan/surattawaranpermohonan.php on line 47 Surat Tawaran Kursus

PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST)
JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
Jalan Petani 19/1,Peti Surat 7012, Seksyen 19, 40900 Shah Alam, Selangor.
Telefon: 03-55438200  Faks: 03-55438399
Emel: pengambilan@ciast.gov.my   Web: www.ciast.gov.my

"MEMPERKASA PENGAJAR KEMAHIRAN MALAYSIA"


Surat Kami : CIAST 600-1/1( Notice: Undefined variable: sesi in /var/www/semakanpermohonan/surattawaranpermohonan.php on line 143 / Notice: Undefined variable: id in /var/www/semakanpermohonan/surattawaranpermohonan.php on line 143 )

Tarikh :27/04/2018

Notice: Undefined variable: nama in /var/www/semakanpermohonan/surattawaranpermohonan.php on line 151
Notice: Undefined variable: noKP in /var/www/semakanpermohonan/surattawaranpermohonan.php on line 154
 

TAWARAN KEMASUKAN KE PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST) SESI Notice: Undefined variable: sesi in /var/www/semakanpermohonan/surattawaranpermohonan.php on line 162 CIAST

Sukacita dimaklumkan, saudara/saudari ditawarkan untuk mengikuti latihan di Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST), Jabatan Pembangunan Kemahiran bagi Sesi Notice: Undefined variable: sesi in /var/www/semakanpermohonan/surattawaranpermohonan.php on line 165 . Berikut adalah butiran tawaran ini :

NAMA                                    :        Notice: Undefined variable: nama in /var/www/semakanpermohonan/surattawaranpermohonan.php on line 171

NO KAD PENGENALAN     :        Notice: Undefined variable: noKP in /var/www/semakanpermohonan/surattawaranpermohonan.php on line 174

KOD & NAMA KURSUS      :         Notice: Undefined variable: kodkursus in /var/www/semakanpermohonan/surattawaranpermohonan.php on line 177 - Notice: Undefined variable: kursusciast in /var/www/semakanpermohonan/surattawaranpermohonan.php on line 177

TARIKH LAPOR DIRI           :        Notice: Undefined variable: tarikhpendaftaran in /var/www/semakanpermohonan/surattawaranpermohonan.php on line 180

MASA PENDAFTARAN       :        Notice: Undefined variable: masapendaftaran in /var/www/semakanpermohonan/surattawaranpermohonan.php on line 183
TEMPAT LATIHAN               :       PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST),
                                                        JALAN PETANI 19/1, PETI SURAT 7012, SEKSYEN 19, 40900 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN.
TEMPOH LATIHAN              :        Notice: Undefined variable: tempohlatihan in /var/www/semakanpermohonan/surattawaranpermohonan.php on line 190    Notice: Undefined variable: tempohlatihan2 in /var/www/semakanpermohonan/surattawaranpermohonan.php on line 190
                                                     
2.          Tawaran kursus dan tempat latihan adalah MUKTAMAD. Sebarang rayuan pertukaran kursus dan tempat latihan tidak akan dipertimbangkan.  Jabatan berhak untuk menarik balik tawaran ini bila-bila masa atau menyingkirkan calon pada satu-satu masa sepanjang tempoh latihan jika didapati kenyataan dan maklumat yang diberikan adalah palsu. Sila bawa kad pengenalan dan sijil asal SPM dan SKM atau DKM atau Borang Pendaftaran dan Pengeluaran Sijil JPK/P3(T1003) sekiranya belum memperolehi Sijil/Diploma serta salinan yang diakui sah sewaktu pendaftaran.
3.         Semasa melapor diri setiap calon hendaklah berpakaian formal, kemas dan berambut pendek serta bertali leher (bagi pelajar lelaki ) dan berpakaian formal serta sopan (bagi pelajar perempuan). Sekiranya calon gagal mematuhi etika berpakaian seperti yang ditetapkan, pihak CIAST berhak mengambil tindakan serta-merta. Semua calon yang telah melapor diri adalah tertakluk kepada peraturan-peraturan Institut.  
4.      Sekiranya saudara/i bersetuju menerima tawaran kemasukan, saudara/i hendaklah memuat turun borang-borang keperluan pendaftaran, mencetak dan melengkapkan borang-borang tersebut untuk tujuan pendaftaran menerusi laman web CIAST. Sebarang pertanyaan, sila hubungi Unit Pengurusan Pembangunan Pengajar Baru (UPPPB) di talian 03–55438225 / 8226 / 8295.
 

Sekian, terima kasih.


"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

'Pekerja Sihat, Produktiviti Meningkat'
 

Pengarah

Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
 
Nota: Surat ini adalah cetakan komputer. Tandatangan tidak diperlukan.