banner

SISTEM SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN CIAST

Calon yang berjaya perlu membuat pengesahan tawaran kemasukan sebelum 08 JUN 2015 (ISNIN).
dan mencetak surat tawaran menerusi sistem serta memuat turun borang-borang berkaitan seperti di bawah:

KURSUS DLPV, SKMT3+VTO & VTO KAMPUS CIAST
KURSUS VTO KAMPUS SATELIT CIAST

 

PERHATIAN :
Surat tawaran dan borang-borang yang berkaitan hendaklah dilengkapkan dan dibawa bersama semasa pendaftaran.