banner

SISTEM SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN CIAST

PENGUMUMAN: Pendaftaran Kemasukan Pelajar Baru bagi sesi Ambilan Mei 2014 akan diadakan pada:
KAMPUS CIAST: 5 MEI 2014 (ISNIN) jam 8.30 PAGI.
KAMPUS SATELIT CIAST : 19 MEI 2014(ISNIN) jam 8.30 PAGI.

Calon yang berjaya perlu membuat pengesahan tawaran kemasukan sebelum 21 APRIL 2014(ISNIN).
Calon juga perlu mencetak surat tawaran menerusi sistem dan memuat turun borang-borang berkaitan seperti di bawah:

PERHATIAN :
Surat tawaran dan borang-borang yang berkaitan hendaklah dilengkapkan dan dibawa bersama semasa pendaftaran.

KURSUS VTO KAMPUS CIAST
KURSUS VTO KAMPUS SATELIT CIAST